Предност

Основните клучни технологии на компанијата достигнаа меѓународна водечка позиција на ниво, а кумулативниот број на пријави за патенти надмина 200.

JINSP Company Limited

JINSP Company Ltd. е професионална компанија со технологија за спектрално детекција како јадро.Потекнува од Универзитетот Цингхуа и сега се поврзува со CNNC.

JINSP Company Limited

JINSP Company Ltd. е професионална компанија со технологија за спектрално детекција како јадро.Потекнува од Универзитетот Цингхуа и сега се поврзува со CNNC.По 15 години акумулација на технологија, клучните технологии на компанијата достигнаа меѓународна водечка позиција на ниво, а кумулативниот број на пријави за патенти надмина 200.